Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5882 b6aa 390
przeciezwieszzeciekocham
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
przeciezwieszzeciekocham
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
przeciezwieszzeciekocham
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
przeciezwieszzeciekocham
1199 8d4b 390
water
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
przeciezwieszzeciekocham
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viaiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff
przeciezwieszzeciekocham
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromyourtitle yourtitle viamadadream madadream
przeciezwieszzeciekocham
Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów..
— Grzegorz Hyży
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viamadadream madadream
przeciezwieszzeciekocham
3388 f915 390
Nie było żadnych romantycznych kolacji, wyjazdów do kina czy teatru. Były spacery w deszczu bez parasola, po chodnikowych dziurach, parkowe wędrówki w towarzystwie komarów, pełne śmiechu chwile`po szkole `,wieczorne spotkania z rozdeptanymi ślimakami pod stopami oraz plac zabaw nocą przy blasku księżyca.Od tego się zaczęło coś wielkiego .
Reposted fromzenibyja zenibyja
przeciezwieszzeciekocham

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
przeciezwieszzeciekocham
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viastrawberriest strawberriest
przeciezwieszzeciekocham
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaIriss Iriss
przeciezwieszzeciekocham
9963 8c57 390
touchme
przeciezwieszzeciekocham
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
przeciezwieszzeciekocham
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viatouchthesky touchthesky
przeciezwieszzeciekocham
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted frommslexi mslexi viamadadream madadream
przeciezwieszzeciekocham
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
przeciezwieszzeciekocham
"Ludzie dzielą się na tych, których się spotyka i poznaje, i tych, których się spotyka i już zna " 
— #friendshipgoals
przeciezwieszzeciekocham
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl